Ropex Regards vof is een souvenir fabrikant/decorateur welke zelf in eigen beheer zijn motieven ontwerpt, drukt en verwerkt op haar artikelen.

Sinds 4-9-2001 actief onder de naam Ropex Regards vof, verkoopt 50% in Nederland en exporteert 50% van haar producten naar het buitenland. En levert en produceert 50% aan de groothandel in binnen en buitenland

Wie zijn de mensen achter onze naam?
Emmy & Jilling Roorda welke reeds meer dan 35 jaar in de souvenir branche werkzaam zijn.
Tevens zijn er de nodige externe hulpen aanwezig, waardoor er snel en correct geleverd kan worden.

Onze doelstelling is ,onze klanten zo goed , snel en zo flexibel mogelijk te beleveren.
Door de economische tijden kunnen er geen grote voorraden zoals vroeger aangelegd worden.
Door digitale oplossingen is Ropex Regards vof in staat om artikelen te voorzien met een
eigen motief , waarvoor niet te grote aantallen afgenomen dienen te worden.

KAN NIET zijn woorden welke bijna niet voorkomen in het woordenboek van Ropex Regards vof.
MEEDENKEN dat willen wij graag zodat onze klanten tevreden klanten zijn en blijven!

Ropex Regards vof staat voor:

– eigen ontwerp afdeling
– eigen drukmachines
– eigen productie afdeling
– eigen showroom
– snel leveren
– kleine oplages
– veel ervaring
– meedenken
– flexibel
– geen tekenkosten
– ook de kleinere klant is welkom

Leveringscondities:
Tenzij anders is overeengekomen, geschieden leveringen met uitzondering van nalevering onder € 400,00 goederenwaarde (excl BTW) onder Rembours met kosten of via een afgegeven incassomachtiging, of via bankoverschrijving
Leveringen aan winkel boven € 400,00 geschieden franco huis binnen Nederland.
Leveringen aan groothandel boven € 750,00 geschieden franco huis binnen Nederland.
Reclames : Schriftelijk binnen 8 dagen.
Betalingscondities: BINNEN 8 dagen, contant of incasso 2% NETTO 14 dagen.
Al onze leveringen geschieden volgens de Algemene Leverings – en Betalingsvoorwaarden van Ropex Regards v.o.f. te Dronten welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Lelystad onder nummer 39077261 te Lelystad

Meer info:
KVK nr. 39077261 Lelystad
Vestigingsnummer : 000003777766
BTW/VAT nr.:NL8100.54.358.B01
EORI nr.: NL810054358
Bank nr. NL68ABNA0502444010 BIC: ABNANL2A

U kunt factuur krijgen en betalen via Paypal