Nieuws en wetenswaardigheden
.

Factuur
Wist u dat wij ook uw factuur in PFD en of UBL kunnen verzenden?
Indien u dit wenst, dan ontvangen wij graag een bericht (met e-mailadres) waar de factuur heen mag.
Wij kunnen ook via PayPal facturen

Souvenir & Gifts wordt in 2021 door te veel onzekerheden nu bekend, niet gehouden.